×
زرون یک بیت در دنیای رسانه 09178459003 Email Me
  • ۱۳۹۸/۰۶/۲۲
  • ۰
آموزش برنامه نویسی C (قسمت دوم)

انواع داده ها

هدف از برنامه نویسی، ورود داده ها به کامپیوتر، پردازش و استخراج نتایج است. لذا، داده ها نقش مهمی را در برنامه نویسی ایفا می کنند. یکی از جنبه های زبانهای برنامه نویسی که باید دقیقا مورد بررسی قرار گیرد، انواع داده هایی است که آن زبان با آنها سر و کار دارد. در زبان C، پنج نوع داده وجود دارند که عبارتند از:char، int،  float، double و void.

توضیحات: به‌طور کلی، می‌توان همه دانسته‌ها، آگاهی‌ها، داشته‌ها، آمارها، شناسه‌ها، پیشینه‌ها و پنداشته‌ها را داده  نامید. انسان برای ثبت و درک مشترک هر واقعیت و پدیده از نشانه‌های ویژه آن بهره گرفته‌است.

داده در رایانه

به اعداد، حروف و علائم که جهت درک و فهم مشترک از انسان‌ها یا رایانه سرچشمه می‌گیرند داده می‌گویند. داده‌ها معمولاً از سوی انسان‌ها به صورت حروف، اعداد، علائم و در رایانه به صورت نمادهایی (همان رمزهای صفر و یک) قراردادی ارائه می‌شوند. اصطلاح داده یک عبارت نسبی است یعنی اگر موجب درک و فهم لازم و کامل در این مرحله شده‌است به عنوان آگاهی یا اطلاعات از آن نام می‌برند و چنانچه موجب درک و فهم کامل نگردد به عنوان همان داده به‌شمار می‌آیند و چون هدف نهایی آگاهی و اطلاعات است باید از سوی دست‌اندرکاران (انسان یا رایانه) دستکاری یا پردازش شوند. منظور از دستکاری یا پردازش داده‌ها انجام عملیاتی از قبیل جمع، تفریق، ضرب، تقسیم، مقایسه وغیره‌است.

داده‌ها مجموعه‌ای از نمادها (برای انسان حروف، اعداد، علائم و برای رایانه رمزهای صفر و یک) هستند که حقایق را نشان می‌دهند و برای انسان از طریق رسانه‌های وی (بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی، بساوایی) و برای رایانه از طریق لوازم ویژه (صفحه کلید موس و غیره) به دست می‌آیند.

داده‌ها امروزه فقط از سوی انسان یا رایانه پردازش می‌شوند یعنی کارهایی روی آن‌ها صورت می‌گیرد. در پردازش داده‌ها (داده پردازی) در رایانه ابتدا داده‌ها به رایانه وارد می‌شوند. این داده‌ها درابتدا ذخیره شده و روی آن‌ها عملیاتی (جمع، تفریق، ضرب، تقسیم و…) صورت می‌گیرد. پس از این که این عملیات (پردازش) صورت گرفت معمولاً داده‌ها به یک رایانه دیگر یا دوباره به انسان‌ها منتقل می‌شود. در اغلب گزارش‌ها و یادداشت‌های سازمانی، داده‌ها به چشم می‌خورند. برای نمونه، تاریخ و مقدار یک صورت حساب یا چک، جزئیات فهرست حقوق، تعداد وسایل نقلیه‌ای که از نقطه خاصی در کنار جاده گذشته‌اند،… نمونه‌هایی از داده‌ها هستند.

نوع داده ای char : برای ذخیره داده های کاراکتری مثل ‘a’ ،  ‘b’،’x’  به کار می رود.

نوع داده ای int : برای ذخیره اعداد صحیح مثل ۱۲۵، ۴۳۰، ۱۶۵۰ به کار می رود.

نوع داده ای  float: برای ذخیره اعداد اعشاری مثل ۱۵.۵، ۱۷۵.۵، ۱۲۵۰.۲۵ به کار می رود.

نوع داده ای double : برای ذخیره اعداد اعشاری که بزرگتر از float باشند مورد استفاده واقع می شود.

نوع داده ای void : نوع void هیچ مقداری را نمی گیرد.

انواع داده ها و مقادیر قابل قبول آنها  
نوع اندازه بیت بازه قابل قبول
char ۸ ۱۲۷- تا ۱۲۷
unsigned char ۸ ۰ تا ۲۵۵
Signed char ۸ ۱۲۷- تا ۱۲۷
int ۱۶ یا ۳۲ ۳۲۷۶۷- تا ۳۲۷۶۷
unsigned int ۱۶ یا ۳۲ ۰ تا ۶۵۵۳۵
signed int ۱۶ یا ۳۲ ۳۲۷۶۷- تا ۳۲۷۶۷
short int ۱۶ ۳۲۷۶۷- تا ۳۲۷۶۷
unsigned short int ۱۶ ۰ تا ۶۵۵۳۵
signed short int ۱۶ ۳۲۷۶۷- تا ۳۲۷۶۷
long int ۳۲ ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷- تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷
signed long int ۳۲ ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷- تا ۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷
unsigned int ۳۲ ۰ تا ۴۲۹۴۹۶۷۲۹۵
float ۳۲ ۷رقم دقت (ارقام بعد از اعشار)(تقریباً )
double ۶۴ ۱۵رقم دقت (تقریبا )
long double ۸۰ ۱۹ رقم دقت ()

با استفاده از کلماتی مثل signed (با علامت)، unsigned (بدون علامت)، long و short می توان انواع جدیدی را ایجاد کرد. کلمات signed، short، long و unsigned را می توان با انواع int به کار برد. نوع char را می توان با  signed و unsigned به کار برد. long به همراه double نیز قابل استفاده است. چون داده های نوع int با علامت هستند، کاربرد signed با آنها بی مورد است. انواع مختلف داده ها و مقادیری که هر یک از انواع پشتیبانی می کنند، در جدول بالا آمده است.

شناسه ها یا متغیرها

متغیر نامی برای کلمات حافظه است که داده ها در آنها قرار میگیرند و ممکن است در طول اجرای برنامه تغییر کنند. برای مراجعه به متغیرها از نامشان استفاده می شود. لذا متغیرها امکان نامگذاری برای کلمات حافظه را فراهم می کنند. برای نامگذاری متغیرها می توان از ترکیبی از حروف a تا z یا A تا Z ، ارقام و خط ربط(_) استفاده کرد، به طوری که اولین کاراکتر آنها رقم نباشد. نام متغیر می تواند با هر طولی باشد ولی ۳۱ کاراکتر اول آن مورد استفاده قرار می گیرد. در نام متغیرها یا شناسه ها نمی توان blank و علائم خاص مثل ?،!،$ و… استفاده کرد. توجه کنید که از علامت زیرخط می توان استفاده کرد ولی علامت منها را نمی توان در نامگذاری ها استفاده کرد.

نکته: نام شناسه یا متغیر نمی تواند از کلمات کلیدی(keywords) باشد. به کلمات کلیدی، کلیدواژه یا (Reserved words) کلمات ذخیره شده نیز می گویند.

بعضی از اسامی مجاز و غیر مجاز برای متغیرها  
اسامی مجاز اسامی غیرمجاز
count test23 sum S_1   ۱test high!there grade.1 .pcx

شناسه ها به دو دسته شناسه های استاندارد و شناسه های غیراستاندارد، تقسیم بندی می گردند. شناسه های استاندارد، کلماتی هستند که توسط کامپایلر برای منظور خاصی استفاده شده اند. ولی بر خلاف کلمات ذخیره شده (که هیچگاه نمی توان آنها را دوباره تعریف نمود) شناسه های استاندارد را می توان دوباره تعریف و استفاده کرد، هر چند که توصیه اکید می شود چنین کاری را انجام ندهید. شناسه های غیراستاندارد، کلمات معتبری هستند که نه جزو کلمات کلیدی و نه جزو شناسه های استاندارد بوده و برنامه نویس می تواند جهت نام متغیرها، توابع، برچسب ها و … استفاده کند.

تعدادی از شناسه های استاندارد C عبارتند از:

main           printf          scanf           sin

cos              exp             sqrt

تعریف متغیرها

همانطور که گفته شد، متغیرها محل ذخیره داده ها هستند و چون داده ها دارای نوع اند، متغیرها نیز باید دارای نوع باشند. به عبارت دیگر، متغیرهای فاقد نوع، در C شناخته شده نیستند. قبل از به کار گرفتن متغیرها، باید نوع انها را مشخص کرد. نوع متغیر، مقادیری را که می تواند بپذیرد و اعمالی را که می توانند بر روی آن مقدار انجام شوند، کشخص می کند. تعیین نوع متغیر را تعریف متغیر گویند. برای تعیین نوع متغیر، به صورت زیر عمل می شود:

نام متغیر  نوع داده;

در این شکل کلی، نوع داده، یکی از انواع موجود در جدول انواع داده هاست. برای تعیین نوع بیش از یک متغیر، باید آنها را با کاما از هم جدا کرد.

*  مثال ۱ – ۱

تعریف متغیرهای x و y از نوع int ، متغیرهای m وn از نوع float ، متغیرهای ch1 و ch2 از نوع char، متغیر d1 از نوع double و متغیر p1 از نوع long int .

;int               x, y

;float            m, n

;char            ch1, ch2

;double         d1

;long int       p1

مقدار دادن به متغیرها

برای مقدار دادن به متغیرها به سه روش می توان عمل کرد:

  1. هنگام تعریف (تعیین نوع) متغیر
  2. پس از تعریف نوع متغیر و با دستور انتساب(=)
  3. دستورات ورودی

*  مثال ۲ – ۱

مقدار دادن به متغیرها در هنگام تعریف آنها.

;int          x, y = 5

;’char        ch1 = ‘a’, ch2 = ‘m

دستور اول، دو متغیر x و y را از نوع int تعریف می کند و مقدار متغیر y را برابر با ۵ قرار می دهد. دستور دوم متغیرهای ch1 و ch2 را از نوع char تعریف می کند، مقدار ch1 را برابر ‘a’ و مقدار ch2 را برابر با ‘m’ تعیین می کند. کاراکترها در داخل کوتیشن یکانی (‘) قرار می گیرند.

*  مثال ۳ – ۱

مقدار دادن به متغیرها با دستور انتساب.

;int          x, y, m

;float       f1, f2

;char        ch1, ch2

;f1 = 15.5

;f2 = 20.25

;x = y = m = 0

;’ch1 = ch2 = ‘a

سه دستور اول، متغیرها را تعریف می کنند. دستور چهارم، مقدار ۱۵.۵ را در f1 و دستور پنجم مقدار ۲۰.۲۵ را در متغیر f2 قرار می دهد. دستور ششم سه متغیر x و y و m را برابر با صفر قرار می دهد (انتساب چندگانه در C امکان پذیر است). دستور هفتم، حرف ‘a’ را در متغیرهای ch1 و ch2 قرار می دهد.

*  مثال ۴ – ۱

مقدار دادن به متغیرها با دستورات ورودی.

;int          x, y

;scanf(“%d%d”,&x&y)

توجه داشته باشید که در اینجا، متغیرهای x و y از نوع int تعریف شدند و دستور  scanf مقادیر آنها را از طریق صفحه کلید دریافت می کند. فعلا به چگونگی عملکرد آن کاری نداشته باشید، بلکه فقط این مطلب را یاد بگیرید که، متغیرها با دستورات ورودی، مقدار می گیرند.

نکته: در مورد تعیین نوع متغیرها این نکته را به خاطر داشته باشید: نوع متغیرها را بر حسب نیاز تعریف کنید. به عنوان مثال، اگر تعریف متغیری مثل x از نوع int، جوابگوی نیاز شما است، آن را از نوع float،double، یا long int تعریف نکنید.

قسمت دوم آموزش برنامه نویسی C


انتشار مقاله:

لینک کپی شد

نظرات کاربران در مورد این پست

پاسخی بگذارید

شما هم نظرتون رو در مورد این پست بزارید

درباره زرون

زرون یک برند نوپا در زمینه تهیه و تولید اموزش های دیجیتال است که در سال 97 توسط جوانان متخصص و متعد شروع به کار کرد. تیم زرون از جوانان متخصص در زمینه های برق,کامپیوتر,برنامه نویسی و گرافیک و... تشکیل شده است. تیم ما یک محیط امن برای شما محیا کرده است تا با خیال راحت و کمترین هزینه بهترین کیفیت اموزشی و پشتیبانی 24 ساعته را در اختیار شما کاربر گرامی قرار دهیم.


تماس با ما
جهت ارتباط مستقیم با تیم زرون برای مشاوره و پشتیبانی
ایمیل: admin@zerone.com تماس با ما: 09178459003 کانال در تلگرام: @zeroneir

ما را دنبال کنید با عضویت در خبرنامه از اخرین اخبار ما اگاه بایشید


حقوق مادی و معنوی تمامی آثار و محتویات عرضه شده در این وب سایت، متعلق به شرکت « علم سازان جنوب» و پدیدآورندگان آثار بوده و حسب مورد دارای مجوز از مراجع ذی صلاح می باشد. کپی برداری از مطالب این سایت حتی با ذکر منبع جایز نیست.

با ساخته شده برای زرون